Nowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach

0
2985
- reklama -

W dniu 27.01.2020 nastąpiło oficjalne otwarcie nowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego (OREW) w Bażanowicach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Cieszynie, przy ulicy Zamkowej 4.

Budowa ośrodka rozpoczęła się w maju 2018 roku
z inicjatywy Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie. Jest to pierwszy etap inwestycji Stowarzyszenia. Wówczas dzięki zaangażowaniu i wsparciu pani Sylwii Cieślar – wtedy wiceprzewodniczącej Sejmiku Województwa Śląskiego, a obecnej wójt gminy Goleszów
i ogromnej życzliwości Marszałka Województwa Śląskiego udało się pozyskać środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego.

Tak rozpoczęła się nasza inwestycja z następującym wsparciem publicznym:
– Urząd Marszałkowski w ramach środków PFRON
w wysokości 2 474 300,50 zł
– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w wysokości 185 438,49 zł

Reszta funduszy pochodziła z wkładu własnego oraz olbrzymiego i niezwykle cennego wsparcia darczyńców – lokalnych firm, osób prywatnych, których nie sposób wymienić. Tego typu pomoc dała nam szansę na stworzenie pięknego miejsca, które będzie drugim domem i szkołą dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną. Całość pierwszego etapu inwestycji, czyli remontu i przebudowy zabytkowego Zameczku wyniosła 5 800 000 zł.
Pomysł budowy nowego ośrodka zrodził się z potrzeby stworzenia miejsca, które umożliwi osobom z niepełnosprawnością intelektualną odnaleźć się w życiu społecznym i stać się jego aktywnymi uczestnikami. Tak więc OREW w Bażanowicach będzie każdego dnia, od poniedziałku do piątku, udzielał dziennego wsparcia dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym z niepełnosprawnością sprzężoną, którzy będą tam realizowali obowiązek szkolny i nauki. Stowarzyszenie już od dawna zatrudnia wykwalifikowaną kadrę, specjalistów, którzy z sercem i dużymi umiejętnościami podchodzą do swoich uczniów. Do tej pory brakowało już tylko wymarzonego budynku, który będzie dostosowany do potrzeb osób z wielorakimi niepełnosprawnościami, a jego pomieszczenia, wyposażenie oraz lokalizacja pozwolą na realizowanie efektywnych zajęć, takich jak: zajęcia edukacyjno-terapeutyczne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, terapia psychologiczna i neurologopedyczna, zajęcia z terapeutą zajęciowym, arteterapeutą, oligofrenopedagogami, rehabilitacja ruchowa
i inne. Marzenie spełniło się – został wybudowany nowy Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Bażanowicach – miejsce pełne radości, przyjaźni, ciepła i oddania działaniom na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.
W chwili obecnej OREW w Bażanowicach ma 35 uczniów, są to osoby z niepełnosprawnością sprzężoną, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, mieszkańcy powiatu cieszyńskiego.
Budowa nowego ośrodka to pierwszy etap inwestycji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Cieszynie. Drugi etap będzie obejmował budowę budynku B, który umożliwi poszerzenie i zwiększenie efektywności działań na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Istotne jest, aby udzielane wsparcie było pełne i wielowymiarowe, dlatego PSONI Koło w Cieszynie nie zamierza poprzestać na jednym budynku i już zaczyna przygotowywać się do podjęcia kroków w kierunku rozpoczęcia realizacji dalszego etapu swojej inwestycji. Bez Was – ludzi, którzy pomagają Stowarzyszeniu i chcą tworzyć radość – nie udałoby się osiągnąć tak wiele. Działając wspólnie można zrealizować ważne i wartościowe cele. Dlatego ogromnie liczymy na dalsze wsparcie, bez którego nie będziemy mieli możliwości przenieść całej swojej działalności do Bażanowic, gdzie powinni się znaleźć wszyscy nasi uczestnicy. Na ten moment w Bażanowicach będzie prowadzona tylko działalność oświatowa, natomiast rehabilitacja lecznicza oraz wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych nadal będzie odbywało się
w Cieszynie na ul. Mickiewicza 13.

- reklama -

Placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną koło w Cieszynie:
– Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy (OREW) – Bażanowice,
– OREW – Wczesne Wspomaganie Rozwoju – Cieszyn
– OREW – Punkt Wczesnej Interwencji – Cieszyn
– OREW – Świetlica Terapeutyczna – Cieszyn
Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty nowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Bażanowicach.