Partnerstwo odnowione

0
1102
fot. arch. Gminy
- reklama -

Wystarczy kilka spojrzeń na wiadomości pochodzące ze strony jednostek administracji czy też stron internetowych by dojść do wniosku, że wiele samorządów terytorialnych czy innych jednostek administracji posiada partnerów zarówno w Polsce jak i poza granicami państwa. Można powiedzieć, że posiadanie partnerów stało się standardem, z tym że nie zawsze współpraca tętni życiem a jedynie tkwi jako martwa deklaracja. 

Współpraca pomiędzy stronami staje się utrudniona czy to przez barierę odległości, czy języka, ale często wysiłki podejmowane w zakresie jej utrzymania. Efektywna współpraca przestaje być marzeniem między innymi z uwagi na fakt, iż granice państw powoli stają się symboliczne i aktualne społeczeństwo dzięki rozwojowi nowych technik ma coraz szersze możliwości komunikacji praktycznie ze wszystkimi mieszkańcami globu, a na pewno Europy.

Przykładem owocnej i żywej współpracy może być przykład gmin Goleszów oraz Reiskirchen. Zagraniczny partner polskiej gminy leży w zachodniej części Niemiec, w Hesji, w rejencji (odpowiedniku powiatu) Gießen. Struktura ludnościowa, charakter terenu czy wykonywanej działalności obu gmin są do siebie podobne, co sprzyja wzajemnemu porozumieniu. Deklaracja o rozpoczęciu współpracy obu gmin pojawiła się 20 lat temu 22 sierpnia 1997 roku, czyli o wiele wcześniej (prawie 7 lat) przed wejściem Polski do Unii Europejskiej. Z uwagi na okrągłą rocznicę zawarcia porozumienia, która wypadała w tym roku, reprezentanci obu gmin spotkali się w Reiskirchen.

Oficjalna ceremonia z okazji rocznicy zawarcia partnerstwa pomiędzy Goleszowem a Reiskirchen odbyła się 14 października br. na hali w centrum Ettinghasuen (Gmina Resikirchen). Przed godziną 18 stoły wypełniły się po brzegi, a licznie przybyli goście z ciekawością wyczekiwali dalszego rozwoju wydarzeń. Obchody rozpoczęły się od odegrania przez orkiestrę gminy Reiskirchen oficjalnego hymnu Unii Europejskiej „Ody do radości”. Zaraz po jego zakończeniu goście zostali powitani przez burmistrza (Bürgermeister) gminy Reiskirchen Pana Dietmara Kromma, który na samym początku zapewnił, iż „po dwudziestu latach chcemy potwierdzić nasze wspólne partnerstwo”.

- reklama -

Po krótkim przywitaniu rozpoczęła się dalsza cześć. Oprawę artystyczną zapewnił niemiecki chór mieszany Concordia-Linderkranz oraz grupa taneczno-kostiumowa Burkhardsfelden oraz zespół „Musique Echo” z francuskiej gminy Muttersholz (drugie go partnera Reiskirechen). Przepiękny występ dał również zespół z Goleszowa. Za wzruszające i pełne serca wykonania utworów zarówno tych znanych na całym świece jak i lokalnych folklorystycznych gratulacje należą się wszystkim członkom grupy muzycznej tj. Justynie Akdemir, Dorocie Branny, Darii Branny, Racheli Cieślar, Pawłowi Glajcarowi, Piotrowi Glajcarowi Urszuli Kenig, Ewie Kiczmal, Małgorzacie Konarzewskiej, Joannie Lipowczan- Stawarz, Kamili Stawarz. Dzięki kunsztowi muzycznemu polskiej grupy można było przenieść się w zarówno spokojne i ciepłe zakamarki duszy ale i śmiać się szczerze słuchając opowieści o miłosnych podbojach rzutkiego młodzieńca opowiedzianych przy folkowych nutach. Udany występ potwierdzały reakcje polsko-niemiecko-francuskiej publiczności, które jednoznacznie podkreślały, że prawdziwa sztuka nie ma granic.

W punkcie głównym ceremonii na scenę poproszono reprezentantów polskiej i niemieckiej gminy. Napełnieni wolą współpracy włodarze przystąpili do podpisania certyfikatu potwierdzającego chęci utrzymania współpracy. Dokument został podpisany ze strony niemieckiej przez Dietmara Kromm’a, Bürgermeistera Reiskierchen, oraz jego pierwszego zastępcę Dietera Schepp’a, a ze strony polskiej przez Krzysztofa Glajcara, Wójta Gminy Goleszów, oraz Bogusława Konieckiego, przewodniczącego Rady Gminy Goleszów.

W późniejszych licznych przemówieniach podkreślana była rola wysiłku wkładanego w budowanie zjednoczonej Europy, która stanowić ma ostoję pokoju i ładu. Sam burmistrz Reichskierchen podkreślał wielokrotnie, iż tak długie i udane partnerstwo było możliwe dzięki umiejętności osiągania porozumienia we wspólnym działaniu i patrzeniu na nie z szerszej perspektywy. Wójt Gminy Goleszów serdecznie podziękował niemieckim partnerom za ich zaangażowanie. Szczególnie podkreślał rolę wymiany doświadczeń i potrzebę dalszego wspólnego działania w świecie, w którym coraz istotniejsze staje się wyznaczanie racjonalnego, zrównoważonego kierunku rozwoju. 

Krótkie przemówienie wygłosił również Leszek Szlauer, który w imieniu goleszowskich strażaków-ochotników, złożył serdeczne podziękowania straży pożarnej w Ettinghasuen i przekazał na ręce era statuetkę symbolizującą lata wspólnych działań, trwające nieprzerwanie już od 1958 r. do jak zaznaczył Leszek Szlauer,- nieokreślonej w latach nieskończoności.

Dla upamiętnienia tej okrągłej rocznicy zawiązania partnerstwa, przygotowano specjalny prezent dla Gminy Goleszów. Wielki drewniany drogowskaz informujący o odległości pomiędzy Reiskirchen a Goleszowem został przekazany na ręce Wójta Krzysztofa Glajcara, który zapewnił, iż zadba by znalazł się on w odpowiednio wyeksponowanym miejscu. Niemieccy partnerzy zostali również serdecznie zaproszeni do odwiedzenia gminy Goleszów w przyszłym roku. Choć całe spotkanie wraz z dalszymi występami artystycznymi trwało prawie do północy, to wielkie emocje towarzyszące uczestnikom zapewniały wystarczający zapas energii.

Wizyta w Reiskirchen zakończyła się w poniedziałek 16 października 2017 r., Wójt Gminy Krzysztof Glacjar podziękował wszystkim osobom, które tak serdecznie ugościły reprezentację z Goleszowa. Ciepłe słowa i życzenia dobrej drogi przekazał burmistrz Reiskirschen Dietmar Kromm. Niemieccy partnerzy zostali również zaproszeni do odwiedzenia w przyszłym roku Gminy Goleszów i zapewnili o zamiarach skorzystania z tej propozycji. Oby współpraca dalej układała się tak pomyślnie.