Remax Invest – działki budowlane i nie tylko

0
746
- reklama -

W ostatnim czasie obserwujemy ogromne zainteresowanie zakupem działek zarówno
budowlanych, rekreacyjnych, siedliskowych, a nawet rolnych i leśnych.

Każda z nich charakteryzuje się swoją własną specyfikacją, ceną oraz przeznaczeniem. Wybierając dany rodzaj gruntu, warto wiedzieć, jakie możliwości daje przyszłemu właścicielowi. Nie na każdej działce można bowiem wybudować dom, dlatego tak ważne jest, aby przed dokonaniem zakupu dokładnie sprawdzić dokumentację. Z tego powodu przedstawiamy mini-kompendium na temat poszczególnych rodzajów działek.

Działka budowlana
Działka budowlana to teren przeznaczony na cele budowlane. Informację o tym, czy dana działka jest przeznaczona pod budowę można znaleźć w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jej dokładny opis: wielkość, wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej i inne cechy spełniające wymogi budowy, powinny być zawarte w odpowiednich aktach prawa miejscowego. Warto poznać symbole używane w ewidencji gruntów:

MN – tereny zabudowy jednorodzinnej
MW – tereny zabudowy wielorodzinnej
U – tereny pod zabudowę usługową

- reklama -

Działka rekreacyjna
Działka rekreacyjna to inaczej działka ogrodnicza. Inna funkcjonująca nazwa to działka ROD. Tego skrótu używa się jako określenie rodzinnych ogródków działkowych. Działki rekreacyjne to tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną czy też o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, np. domu letniskowego. Zabudowa, z reguły o niewielkiej powierzchni, nie powinna być przeznaczona do całorocznego mieszkania.

Niektórzy decydują się wybudować na działce rekreacyjnej domek całoroczny. W sieci można nawet znaleźć wiele projektów domów do 35 m², które teoretycznie nie wymagają pozwolenia na budowę. Jest to jednak obarczone wieloma wadami – brak możliwości zameldowania oraz podatek, który dla domku letniskowego jest wyższy niż dla budynków mieszkalnych. Należy także zorientować się, czy w pobliżu nie ma już zabudowań tego typu. Rozwiązaniem może być przekształcenie działki rekreacyjnej na budowlaną. Procedura jest podobna jak w przypadku działki rolnej.

Działka rolna 
Na działce rolnej nie możemy wybudować domu, ponieważ to grunty, które zostały uznane za użytki rolne. Wyjątkiem są tutaj grunty zajęte pod prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej. Co prawda istnieje możliwość „odrolnienia” gruntu, ale wiąże się to z ogromną liczbą formalności. Podstawą jest złożenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntu z rolnego na budowlany w miejscowym planie zagospodarowania. Użytki rolne to:
R – grunty orne
S – sady
Ł – łąki trwałe
Ps – pastwiska trwałe
Br – grunty rolne zabudowane
Wsr – grunty pod stawami
W – grunty pod rowami
Lzr – grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych

Działka siedliskowa (zagrodowa)
Działka siedliskowa to teren, na którym mogą znajdować się jedynie obiekty budowlane, które są częścią gospodarstwa rolnego. Możemy na niej wybudować budynki bezpośrednio powiązane z prowadzeniem rodzinnego gospodarstwa rolnego, czyli budynki
o charakterze gospodarczym (np. stodoły, obory), a także domy jednorodzinne. Istnieją jednak pewne zastrzeżenia – projekt domu musi spełniać warunki miejscowego planu zagospodarowania, a właścicielem działki i domu może być tylko rolnik. Jeśli interesuje nas działka zagrodowa, warto zajrzeć do ustawyo kształtowaniu ustroju rolnego, która dokładnie określa, czym jest gospodarstwo rolne.

Działka leśna
Klasyfikacja działek określa, że jest to teren związany z gospodarką leśną lub zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej tj. budowy drogi leśnej czy też szkółki leśnej. To grunt o powierzchni przynajmniej 0,1 ha, który jest pokryty uprawami leśnymi, tj. drzewami, krzewami i runem leśnym. W szczególnych wypadkach „odlesienie” działki jest możliwe. Niemniej jednak, wymaga wielu formalności
i poniesienia dodatkowych kosztów, co często okazuje się nieopłacalne. Chcąc mieszkać na uboczu, można pokusić się o zakup działki blisko lasu, ale tylko takiej, która jako działka ewidencyjna nie jest przeznaczona pod zalesienie. Kupując grunt w pobliżu działki leśnej koniecznie trzeba zwrócić się o zaświadczenie, że działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu. Dlaczego? Jeżeli teren jest oznaczony w ewidencji gruntów jako las lub jako przeznaczony do zalesienia, prawo jego pierwokupu przysługuje Skarbowi Państwa.

Działka usługowa
Tereny oznaczone literą U w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zgodnie z rozporządzeniem oznaczają teren zabudowy usługowej. Chcąc wybudować dom na takiej działce, należy sprawdzić w uchwale rady gminy zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jakie jest przeznaczenie terenów usługowych. Istnieje bowiem możliwość, aby na terenie działki usługowej powstał budynek mieszkalny związany z prowadzeniem działalności – wszystko jednak zależy od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poszczególnej gminy. Plan ten ponadto reguluje, co może w przyszłości powstać na interesujących nas terenach użytkowych.

REMAX INVEST

Anna Wiercigroch
tel. 530 035 270
anna.wiercigroch@remax-polska.pl

Agnieszka Czyrpak
tel. 608 391 360
agnieszka.czyrpak@remax-polska.pl