ARGEMONIA.PL – nawiguj swoją osobowość

0
1070
- reklama -

Badając potrzeby naszych klientów coraz częściej dostrzegamy silną potrzebę rozwoju osobistego i poukładania własnego życia. Potrzeba ta często nie jest jednak zaspokajana.

Najczęstszą przyczyną tego niezaspokojenia jest nasze ciągłe „życie w biegu”. W biegu pracujemy, prowadzimy firmę, wychowujemy dzieci i mijamy się ze swoimi partnerami.
Podskórnie czujemy jednak, że nie jesteśmy we właściwym miejscu.

Nie realizujemy marzeń zawodowych i prywatnych, a tym samym pogłębiamy frustrację. Natłok obowiązków i brak racjonalnego gospodarowania czasem sprawiają, że zaczynamy tracić kontrolę. To wywołuje ogromny stres.

Na szczęście osoby, z którymi pracujemy, zdają sobie sprawę, że ten pędzący pociąg codzienności trzeba jednak kiedyś zatrzymać. W przeciwnym razie się wykolei, a my wraz z nim. Naturalnie pojawia się więc pytanie, co możemy sami dla siebie zrobić.

- reklama -

Bazując na dotychczas przeprowadzonych szkoleniach twierdzimy, że pierwszym i absolutnie niezbędnym krokiem jest poznanie siebie. Uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakim typem osobowości jestem, jakie są moje podstawowe motywatory, obawy, mocne i słabsze strony. Czy jestem zawodowo we właściwym miejscu

W Argemonia.pl pracujemy wg metodologii D-I-S-C persolog®. Nasi klienci wykonują test osobowości, który pokazuje jak postrzegają i jak reagują na otoczenie. Są to testy oparte na kilkudziesięciu latach badań naukowych, statystycznych i psychologicznych.

Uważamy, że poznanie swojego profilu osobowości to absolutne minimum wiedzy o sobie samym. Raport o naszym zachowaniu, to taka własna instrukcja obsługi.

Dlaczego znajomość osobowości jest ważna?

Ponieważ wiedząc kim jesteśmy, umiemy wykorzystywać i rozwijać swój potencjał. Mówiąc obrazowo – chodzi o to, żeby ryba specjalizowała się pływaniu, a nie uczyła się na siłę wchodzenia na drzewo. Jeżeli jednak czasem sytuacja wymusza, by na drzewo weszła, to ważne jest, żeby pomógł jej w tym ktoś, kto posiada właśnie taką kompetencję. Ta ostatnia kwestia jest szczególnie ważna przy budowaniu zespołów w organizacjach. Kiedy ustalimy, kto ma jaki profil osobowości, łatwo nam dobrać ludzi pod kątem uzupełniania swoich kompetencji.

Warto pamiętać, że człowiek, który chce osiągnąć rozwój i wewnętrzny spokój powinien znać swój wewnętrzny potencjał i godzić go z zewnętrznym wizerunkiem. Ludzie sukcesu to osoby, które doskonale znają swoje mocne i słabe strony. Dzięki temu wiedzą, jak zachować się w kryzysowych sytuacjach, w przypadku konfliktów zarówno w pracy jak i w domu.

Trzeba zaznaczyć, że testy osobowości przeprowadza się zawsze w konkretnym kontekście i środowisku. Wynika to z tego, że inaczej zachowujemy się w życiu zawodowym w roli pracownika, szefa, lidera czy też członka zespołu. Zupełnie inaczej możemy się zachowywać w środowisku domowym, gdzie spędzamy czas z rodziną, przyjaciółmi, wychowujemy dzieci.

Często obserwujemy, że osoby wykazujące np. dominujący typ osobowości w pracy, mogą w środowisku domowym wykazywać zupełnie inny typ zachowania.

Nasz profil osobowości to innymi słowy nasza indywidualna reakcja na środowisko zewnętrzne. To wszystko to, jak się zachowujemy w określonej sytuacji, np. czy w pracy przejmujemy rolę lidera, czy też wolimy wykonywać przydzielone nam z góry zadania. Czy lubimy towarzystwo innych osób i ważne są relacje, czy wszystko co robimy poprzedzamy skrupulatną analizą.

Typ osobowości determinuje też nasz styl komunikacji z innymi osobami.

A komunikacja jest wszystkim. Tą samą rzecz możemy przecież powiedzieć na wiele sposobów. Jednak papierkiem lakmusowym tego, czy się skutecznie komunikujemy zawsze pozostanie odbiorca komunikatu. A każdy z typów osobowości potrzebuje innego rodzaju wiadomości, sposobu tłumaczenia, wezwania do działania.

Dla przykładu – osoby o dominującym typie osobowości często będą potrzebować tylko hasła, by ruszyć do projektu. Wizja celu jest wystarczającym motywatorem, by zacząć działać Sami sobie zorganizują pracę i nie potrzebują żadnych instrukcji. Ale na inne typy osobowości już to tak nie działa.

Osobę o profilu korygującym możesz zaprosić do projektu, jeżeli podasz jej konkretną analizę, konkretne dane, które sprawią, że oceni ten plan jako korzystny.

Znajomość profili osobowości jest bardzo ważna w firmach, gdzie uczymy budowania zespołów. Jeżeli wiemy, jakich mamy ludzi, to możemy ich obsadzić na właściwym miejscu. Przydzielić stanowiska pracy według umiejętności i uzdolnień. Przykładowo, mając wiedzę o naszym zespole, typujemy na lidera osobę, która ma naturalne zdolności do pociągnięcia za sobą zespołu.

Argemonia.pl na przełomie listopada i grudnia organizuje w Cieszynie Śląską Kuźnię Liderów, gdzie uczestnicy będą pracować nad własnymi predyspozycjami związanymi z umiejętnościami i zdolnościami przewodzenia w zespole. Wciąż trwają zapisy na to wydarzenie, więcej informacji na temat możliwości uczestniczenia można otrzymać pod numerem telefonu.

Bardzo mocno podkreślamy, że nie ma „gorszych” lub „lepszych” profili osobowości. Każdy profil dysponuje innym, unikalnym zasobem cech.

Tłumacząc to właśnie na przykładzie zespołów – jeżeli mamy kandydata na lidera, to musimy dać mu zespół, który wykona zadania, składające się na cel firmy. Największa wartość to zespoły zróżnicowane pod względem profili osobowości. Osoby z dominującym typem osobowości wyznaczą cel, będą do niego dążyć i pociągać za sobą innych. Ale żeby ta wizja się urzeczywistniła, potrzebują osób o stałym typie osobowości, które będą analizować sposób wykonania pracy i które chętnie współpracują z innymi. Do realizacji zadania potrzebne są też osoby o korygującym typie osobowości, które przeanalizują i ocenią sytuację. Oprą zadania na liczbach i analizach. Wszyscy lubimy pracować w dobrej atmosferze, więc w naszym zespole powinny znaleźć się również osoby inicjatywne, które zadbają o relacje, wyrażą uznanie i zaopiekują się członkami zespołu.

W środowisku domowym też mamy zespół. Zespół to nasza rodzina, domownicy. Jeżeli wiemy, jaki profil osobowości mają pozostali domownicy, to możemy dostosować swój styl komunikacji, zarówno do dziecka, jak i małżonka czy partnera.

Znając swoje naturalne predyspozycje możemy realizować się w tym, w czym czujemy się najlepiej. Wiemy też kiedy powinniśmy skorzystać z zasobów innych osób. Nasi klienci po szkoleniu z profili osobowości mówią, że żyje im się lepiej, łatwiej pracuje, komunikuje. Widoczna jest też poprawa relacji w szczególności, że zrozumienie zachowania innej osoby podnosi podnosi poziom zrozumienia.

Wśród naszych narzędzi mamy również szkolenie z dynamiki stresu. Ustalamy podczas niego główne stresory, uczymy jak sobie z nimi radzić. Uczymy też zarządzania czasem, ponieważ obecnie najważniejszą przyczyną stresu jest właśnie brak czasu i nadmiar obowiązków. Tymczasem możliwe jest przejecie sterów i kontroli nad życiem, jeżeli zaczniemy racjonalnie poruszać się po naszym dniu i mądrze poukładamy zadania.

Dominika Meller

Zajmuję się doradztwem prawnym dla biznesu. Jestem również trenerem persolog® (profile osobowości, dynamika stresu). Specjalizuję się w szkoleniach z komunikacji, budowania i motywowania zespołu, wykorzystywania naturalnych mocnych cech. Zajmuję się także dynamiką stresu, w kontekście rozpoznawania stresorów oraz krótko i długoterminowych strategii radzenia sobie ze stresem.

Piotr Meller

Specjalizuję się w szkoleniach z komunikacji, asertywności, budowania relacji z klientami w firmach. Jestem trenerem persolog® (profil osobowości, zarządzanie czasem, dynamika stresu, profil nastolatka).
Współpracuję z Uniwersytetem Śląskim, gdzie przekazuję wiedzę z kompetencji miękkich.

Argemonia.pl
Chorzowska 108, 40-101 Katowice
tel. 502 319 924, d.meller@argemonia.pl