Dwacet piyńć

0
2086
fot. Fryderyk Dral
- reklama -

 Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi
SZPACYRKYM PO CIESZYNIE

Coby sie zwiedzieć wszecko ło chałupach przi Głymboki trzeja piyrsze wedla nich przynś i sie im s bliska przizdrzić. Jedna s piekniejszych chałup mo nomer dwacet piyńć  i postawióno zustała w downych rokach przez Franza Stillera eszcze za Austryji. Nejprzód była tam yno kawiarnia i gospoda, a po tym jak tyn Franz prziszeł ku pinióndzóm przebudowoł jóm na wielki dwupiyntrowy hotel “Austria”. Fórt jednokowóż było mu było tego stawianio mało i coby nawszczewnicy przed spanim mieli eszcze wiyncyj uciechy znaszeł plac na sale kóncertowóm w kierej duchali w trómpety wojocy s cieszyńskigo regimyntu. Poczytołech też ło tym, że w szternostym roku przed piyrszóm wojnóm zahoczył ło tyn hotel aji nasz Józef Piłsudski, kierymu podarziło sie jakosi zamiyszać Austryjokóm w czepaniach i wychcieć na nich zwól do zegnanio do kupy polskich wojoków s kierych zrobił legionowóm brygade. Za socjalizmu jak isto wszedcy tustelocy pamiyntajóm na parterze był dóm towarowy, a wyżyj kwartyry dlo ludzi. Dzisio sóm tam wszelijaki maści rozmajte biura w kierych aji znaszli se plac dwa wybrańcy narodu polskigo, kierych ciynżko je tam trefić. Je też tam biuro łod asekuracyji “Hestia”, a wedla ni egzystuje “Dziennik Zachodni”, nejstarszo powojynno gazeta na Śląsku. Zaroz wedla sóm dwiyrze w kierych idzie zwekslować nasze pinióndze na taki kierymi poradzymy płacić w całej Europie i aji w Ameryce. S tym wekslowanim trzeja dycki kapke poczkać i sie nie śpiychać, bo dziynnie ty kursy inakszyj stojóm i szkoda naszych złocioków wydować na darymo.

SŁOWNICZEK:

zwiedzieć–dowiedzieć,
wedla–obok,
przizdrzić–przyjrzeć,
postawióno–wybudowana,
nejprzód–najpierw,
fórt–ciągle,
nawszczewnik–gość,
duchali–dmuchali,
podarziło–udało,
czepań–głowa,
zwól–pozwolenie,
wszelijaki–różne,
asekuracyja–ubezpieczenie,
dwiyrze–drzwi,
wekslować–zamieniać,
dyckić–zawsze,

- reklama -