Dwacet piyńć

0
472
fot. Fryderyk Dral

 Gdo sie za swój jynzyk wstydzi takim niech sie każdy brzidzi
SZPACYRKYM PO CIESZYNIE

Coby sie zwiedzieć wszecko ło chałupach przi Głymboki trzeja piyrsze wedla nich przynś i sie im s bliska przizdrzić. Jedna s piekniejszych chałup mo nomer dwacet piyńć  i postawióno zustała w downych rokach przez Franza Stillera eszcze za Austryji. Nejprzód była tam yno kawiarnia i gospoda, a po tym jak tyn Franz prziszeł ku pinióndzóm przebudowoł jóm na wielki dwupiyntrowy hotel “Austria”. Fórt jednokowóż było mu było tego stawianio mało i coby nawszczewnicy przed spanim mieli eszcze wiyncyj uciechy znaszeł plac na sale kóncertowóm w kierej duchali w trómpety wojocy s cieszyńskigo regimyntu. Poczytołech też ło tym, że w szternostym roku przed piyrszóm wojnóm zahoczył ło tyn hotel aji nasz Józef Piłsudski, kierymu podarziło sie jakosi zamiyszać Austryjokóm w czepaniach i wychcieć na nich zwól do zegnanio do kupy polskich wojoków s kierych zrobił legionowóm brygade. Za socjalizmu jak isto wszedcy tustelocy pamiyntajóm na parterze był dóm towarowy, a wyżyj kwartyry dlo ludzi. Dzisio sóm tam wszelijaki maści rozmajte biura w kierych aji znaszli se plac dwa wybrańcy narodu polskigo, kierych ciynżko je tam trefić. Je też tam biuro łod asekuracyji “Hestia”, a wedla ni egzystuje “Dziennik Zachodni”, nejstarszo powojynno gazeta na Śląsku. Zaroz wedla sóm dwiyrze w kierych idzie zwekslować nasze pinióndze na taki kierymi poradzymy płacić w całej Europie i aji w Ameryce. S tym wekslowanim trzeja dycki kapke poczkać i sie nie śpiychać, bo dziynnie ty kursy inakszyj stojóm i szkoda naszych złocioków wydować na darymo.

SŁOWNICZEK:

zwiedzieć–dowiedzieć,
wedla–obok,
przizdrzić–przyjrzeć,
postawióno–wybudowana,
nejprzód–najpierw,
fórt–ciągle,
nawszczewnik–gość,
duchali–dmuchali,
podarziło–udało,
czepań–głowa,
zwól–pozwolenie,
wszelijaki–różne,
asekuracyja–ubezpieczenie,
dwiyrze–drzwi,
wekslować–zamieniać,
dyckić–zawsze,

- reklama -
- reklama -

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here