Straż Miejska w Cieszynie po Jubileusz XXV-lecia

0
1181
- reklama -

Straż Miejska istnieje w Cieszynie już od 25 lat. Została utworzona dokładnie 15 maja 1991 roku, zarządzeniem Burmistrza Miasta – dr Jana Olbrychta. Możliwość tworzenia w miastach straży pojawiła się wraz z reaktywacją samorządu gminnego w 1990 roku. Został nałożony wtedy obowiązek zapewnienia ładu oraz porządku publicznego.

Pierwszym komendantem cieszyńskiej Straży Miejskiej został mgr Piotr Dylong, następnie w latach 1992-1996 funkcję tą przejął Pan Andrzej Rzepka, a od sierpnia 1996 r. do dnia dzisiejszego strażą kieruje mgr Kazimierz Płusa. W czerwcu 1991 na ulicach Cieszyna pojawili się pierwsi strażnicy i od tego czasu realizują swoje zadanie, którym jest ochrona porządku publicznego na terenie gminy. W tym czasie było to 12 strażników. Obecnie w cieszyńskiej Straży Miejskiej zatrudnionych jest 24 strażników, 2 operatorów monitoringu miejskiego oraz 3 osoby do obsługi administracyjnej oraz finansowo-księgowej (dane na koniec 2016r.).

Co jeszcze zmieniało się na przestrzeni 25 lat? Po pierwsze od października 2010 roku siedzibą Straży Miejskiej nie jest budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Kochanowskiego 14, lecz ten odpowiednio przystosowany oraz wyremontowany przy ulicy Limanowskiego 7. Wraz ze wzrostem liczby funkcjonariuszy oraz zadań pomieszczenia przy ulicy Kochanowskiego okazały się niewystarczające, a także stanowiły duże utrudnienie w wykonywaniu obowiązków służbowych. Z biegiem czasu zaczął zmieniać się również sprzęt, potrzebny do wykonywania czynności służbowych oraz umundurowanie. Pierwszymi samochodami strażników były pojazdy, takie jak Nysa, następnie F-126p, Polonez, Renault Kangoo. Obecnie pojazdami służbowymi są Skoda, samochód ciężarowy Opel i specjalny Renault Trafic. Zmienił się też zakres realizowanych zadań oraz system pracy. Początkowo strażnicy pracowali od poniedziałku do piątku w godzinach 6–22 (sobota i niedziela była dniem wolnym). Obecnie pracują całodobowo we wszystkie dni, łącznie z niedzielami i świętami.

W historii Straży Miejskiej w Cieszynie można znaleźć kilka ważnych momentów. Jednym z nich z pewnością jest umowa o współpracy z Miejską Policją w Czeskim Cieszynie. Gdy zniesiono kontrolę graniczną, zdecydowano o stworzeniu wspólnego posterunku oraz o prowadzeniu wspólnych patroli po obu stronach Olzy. Chociaż posterunek funkcjonował do lipca 2008 roku, to współpraca nie została zakończona, lecz przeniesiona na inny grunt. 

- reklama -

Jak obecnie wygląda praca strażników? Polega ona na patrolowaniu miasta przez całą dobę i realizowaniu wielu zadań, wynikających z ustawy o strażach gminnych. Co ciekawe rocznie podejmowanych jest około 7 tysięcy interwencji, ujawnianych przez strażników, zgłaszanych drogą telefoniczną lub mailową lub przekazywanych przez mieszkańców osobiście. W okresie zimowym, który jest niezwykle trudny dla bezdomnych, kontrolowane są miejsca potencjalnego ich przebywania i często udzielana jest im pomoc. Straż Miejska zmaga się również z drugim aktualnym problemem, jakim jest smog, poprzez kontrole pieców CO i palenisk pod kątem spalania odpadów. Kolejnymi zadaniami realizowanymi przez strażników miejskich są: reakcje na zakłócenia porządku publicznego, ujmowanie osób stwarzających zagrożenie, informowanie o istniejących zagrożeniach, interweniowanie w przypadku zagrożeń budowlanych, kontrolowanie placów zabaw, a także czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w drodze do szkoły. Te wszystkie powyższe zadania mają na celu ochronę zdrowia i życia ludzi. Warto jednak wspomnieć jeszcze o innych działaniach, takich jak interwencje związane z niewłaściwym utrzymaniem zwierząt, udzielaniem im pomocy, likwidowanie nielegalnego handlu, interwencje w zakresie porządku i czystości, czy likwidacja „dzikich” wysypisk śmieci. Na koniec warto wspomnieć o działaniach profilaktycznych, jakie prowadzi Straż Miejska w Cieszynie. Przykładowo w 2016 roku strażnicy miejscy zrealizowali 44 przedsięwzięcia o charakterze profilaktycznym, skierowane głównie do dzieci i młodzieży z cieszyńskich szkół. W ramach działań profilaktycznych strażnicy codzienne w dniach nauki szkolnej zabezpieczali przejścia dla pieszych, położone w pobliżu szkół: SP 1, SP 4, SP 6, SP 3 oraz okazjonalne przy SP 2 i SP 7. Celem tych działań było zapewnienie dzieciom bezpiecznego dojścia do szkół. Strażnicy patrolowali również tereny wokół gimnazjów i szkół średnich pod kątem zachowania młodzieży i eliminacji osób niepożądanych.

Strażnicy Miejscy pomimo wykonywania tylu ważnych zadań nadal nie są szanowani, tak jak na przykład policjanci, do których większość z nas czuje respekt. Kojarzą nam się oni raczej z patrolowaniem miasta i wystawianiem mandatów za złe parkowanie, czy przejście w niedozwolonym miejscu. Choć oczywiście również te zadania należą do ich obowiązków i dzięki nim mogą zapewnić ład i porządek publiczny. A jednak często przez ich wykonywanie ludzie wyładowują na nich swoje frustracje, podważając przydatność Straży Miejskiej. Warto jednak zaznaczyć, że poprzez wykonywanie takich zadań jak, pomoc udzielana osobom bezdomnym i kontrolowanie potencjalnych miejsc ich przebywania, strażnicy ratują ludzkie życie. Na pewno każdy z nas chce by nasze dzieci bezpieczne docierały do szkół. Za to również odpowiadają strażnicy, pomagając im przejść przez pasy w tych najbardziej ruchliwych miejscach. Ważnymi interwencjami, o których warto jeszcze wspomnieć to kontrole pieców pod kątem spalanych w nich odpadów. Przecież temat smogu jest nadal aktualny, a takie kontrole mogą przynieść korzyści nie tylko środowisku, ale również naszemu zdrowiu, które jest bardzo cenne.