Strumieńscy seniorzy już nie siedzą w domach!

0
748
- reklama -

Wystartował projekt „Usługi społeczne w gminie Strumień” realizowany we współpracy gminy i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu w partnerstwie z Fundacją Ośrodkiem Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niesamodzielnych w Poznaniu. Wartość całego przedsięwzięcia to 1 814 266,80 zł, z czego wysokość dofinansowania to aż 1 687 268,12 zł! Co ciekawe, zajął on pierwsze miejsce na liście projektów z Subregionu Południowego wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 

Jednym ze sztandarowych założeń projektu było utworzenie w gminie Klubów Seniora skierowanych dla mieszkańców: kobiet 60+ i mężczyzn 65+. Punkty spotkań zaplanowano w czterech placówkach na terenie gminy – w Bąkowie, Drogomyślu, Pruchnej i Strumieniu.
31 maja w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Strumieniu uroczyście zainaugurowano ich działalność. W tym niecodziennym wydarzeniu wzięli udział m.in. Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, Burmistrz Strumienia Anna Grygierek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Strumieniu Czesław Greń, Kierownik MOPS Mariola Florek, Koordynatorka ze strony partnera projektu Anna Stankiewicz, Animatorka Klubu Agnieszka Gorgól. Zebranych gości powitała Danuta Kozieł Pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będąca kierownikiem Klubu Seniora.

Z atrakcyjnej oferty od początku czerwca korzysta ponad 50 lokalnych seniorów, którzy w czasie naboru trwającego od 1 kwietnia do 27 maja zadeklarowali chęć uczestnictwa. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem 2 razy w tygodniu w każdej z wyżej wymienionych miejscowości. W ofercie Klubów znajdą się zajęcia organizowane przez animatora dla seniorów, porady psychologiczne, porady prawne, porady dietetyczne, edukacja prozdrowotna, aktywizacja fizyczna,  działania edukacyjne m.in. aktywizacja cyfrowa seniorów. Ponadto członkowie skorzystają z wyjazdów rekreacyjno – kulturalnych. Prawdziwy przedsmak przygody, która dopiero się rozpoczęła członkowie mogli poczuć już samym początkiem czerwca uczestnicząc w pierwszym zorganizowanym w ramach działalności Klubów wyjeździe do Ogrodów Kapias w Goczałkowicach Zdroju. 

- reklama -

Kluby Seniora to kolejna po Ogólnopolskiej Karcie Seniora inicjatywa skierowana dla osób starszych w naszej gminie. Harmonogramy zajęć w poszczególnych miejscowościach wyglądają naprawdę ciekawie i dostosowane są do potrzeb seniorów. Spotkania w Klubach oprócz integracji mają za zadanie pomagać i motywować do bycia aktywnym. Cieszę się, że dzięki pozyskanym środkom możemy wesprzeć naszych mieszkańców i zwiększyć ich udział w aktywnych formach spędzania czasu wolnego – mówi Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

Warto zaznaczyć, że Kluby Seniora to tylko jeden z elementów projektu „Usługi społeczne w gminie Strumień”. Ogółem skierowany jest on aż do 90 osób -50 osób uczestniczy w Klubach Seniora, 2 osoby znajdą miejsce w powstającym aktualnie w centrum Strumienia mieszkaniu wspomaganym, 15 osób skorzysta z usług opiekuńczych, 3 osoby zostaną objęte wsparciem  w ramach usług asystenckich, a 20 wsparciem w ramach centrum wsparcia opiekunów faktycznych. Ponadto przewidziano m.in. ponad  1480 godzin usług opiekuńczych, ponad 7 tys. usług cateringowych, wsparcie dietetyka, psychologa, prawnika i fizykoterapeuty. Dla osób, które na co dzień nie mają takiej możliwości, a są objęte projektem przewidziano usługi fryzjera i kosmetyczki.

Planowane efekty realizacji projektu to:

– wzrost liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych, 
– poprawa dostępności usług społecznych kierowanych do osób niepełnosprawnych i/lub niesamodzielnych na terenie gminy Strumień,
– ograniczenie wykluczenia społecznego Uczestników projektu, 
– stworzenie osobom niesamodzielnym możliwości prowadzania niezależnego życia w ich dotychczasowym środowisku społecznym,
– poprawa funkcjonowania uczestników projektu, którzy ze względu na trudną sytuację finansową nie mieliby możliwości skorzystania z usług płatnych, 
– zwiększenie wiedzy i kompetencji opiekunów faktycznych w zakresie opieki nad podopiecznymi. 

Realizacja projektu rozpoczęła się w marcu tego roku i potrwa do sierpnia 2022 r. 

Szczegóły dotyczące warunków otrzymania konkretnego rodzaju wsparcia można znaleźć w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strumieniu. 

Wszelkie informacje na temat projektu można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 33/8571461 lub w siedzibie MOPS-u w godzinach urzędowania (poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00-15.00, środa 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00). 

Członkowie Klubu Seniora – siedziba w Bąkowie
Członkowie Klubu Seniora – siedziba w Drogomyślu
Członkowie Klubu Seniora – siedziba w Pruchnej
Członkowie Klubu Seniora – siedziba w Strumieniu