Fundacja Lokalsi składa wniosek – Pomnik przyrody

0
932
depositphotos.com
- reklama -

Do działań fundacji Lokalsi należy organizowanie i wspomaganie inicjatyw mających na celu poprawę życia mieszkańców Cieszyna. W te działania wpisuje się przede wszystkim troska o środowisko, co w obecnej sytuacji jest zadaniem priorytetowym. Takim powinno być również dla mieszkańców i urzędników. Przez ostatnie kilka lat jednak obserwujemy na naszym terenie nadmierne wycinki drzew, co negatywnie wpływa na środowisko, walory krajobrazowe, a przede wszystkim nasze zdrowie. Daleko nam bowiem do miana miasta wolnego od smogu, które na mapie odznaczałoby się kolorem zielonym.

Najwięcej drzew tracimy przy rewitalizowanej linii kolejowej. Mając na uwadze potrzebę zmian naszych przyzwyczajeń komunikacyjnych, czyli ograniczenie ilości samochodów i pozytywny wpływ na środowisko jakim jest transport kolejowy, popieramy inwestycję i jesteśmy przekonani, że jest ona bardzo potrzebna i nie próbujemy jej zatrzymać. Wiele wysiłku wkładamy jednak w działania, które mają uchronić od wycinki drzewa zdrowe, służących mieszkańcom. Staramy się zminimalizować wycinkę tych drzew, które nie stanowią zagrożenia dla ruchu pociągów, a mimo to są usuwane. To nierówna walka choć wolelibyśmy tego tak nie nazywać. Czym bowiem jest głos grupy mieszkańców wobec tak dużej firmy jak PKP? Mieliśmy nadzieję na porozumienie, czy po prostu współpracę w tym temacie. Jednak trudno mówić o współpracy w ogóle. Podjęliśmy więc kolejne działania, by ratować to, co jeszcze można uratować. Złożyliśmy jako fundacja wniosek o nadanie tytułu „pomnika przyrody” dla pięknego dębu znajdującego się na ul. Brodzińskiego. To pierwszy w historii tego miasta wniosek o pomnik przyrody złożony przez organizację pozarządową. Do tej pory takie wnioski składał burmistrz i zwykle wskazane drzewa były obejmowane ochroną. Mamy więc nadzieję, że i nasza prośba zostanie pozytywnie rozpatrzona przez Radę Miasta. Omawiany dąb szypułkowy spełnia wszystkie kryteria, by stać się pomnikiem przyrody – mówi prezes Fundacji Lokalsi, Wojciech Krawczyk.
Jako uzasadnienie Lokalsi w złożonym wniosku napisali: „Dąb, poza pomnikowymi wymiarami, posiada wyjątkowe walory krajobrazowe i jest siedliskiem wielu gatunków zwierząt. Ponadto, jak informuje Starostwo Powiatowe w Cieszynie, PKP PLK odstąpiły od zamiaru wycinki tego drzewa, co znosi istotną przeszkodę w uznaniu go za pomnik przyrody.”

Czym jest pomnik przyrody?

Termin „pomnik przyrody” został wprowadzony przez niemieckiego przyrodnika  i podróżnika Aleksandra von Humboldta na przełomie XVIII i XIX w. Pojęcie to rozwinął i wprowadził w życie niemiecki botanik i paleobotanik Hugo Wilhelm Conwentz, który na początku XX w. prowadził  inwentaryzację głazów narzutowych na Pomorzu Gdańskim, a także sporządził spis starych drzew  rosnących ówcześnie w Polsce. Pod pojęciem pomnika przyrody proponował objąć ochroną także rzadkie gatunki roślin i zwierząt.  Hugo Conwentz wprowadził także urząd konserwatora przyrody (państwowego opiekuna pomników przyrody), który pełnił w latach 1906-1910 w Gdańsku.

- reklama -

W Cieszynie tytuł „pomnika przyrody” ostatni raz nadano 3 lata temu. 25 października 2018 r. Rada Miasta rozpatrzyła pozytywnie wniosek o ustanowienie „pomnika przyrody” złożony z inicjatywy Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Projekt uchwały powstał w przychylności burmistrza Ryszarda Macury. W rejestr pomników przyrody objętych ochroną wpisano wówczas 7 drzew.