Gmina Skoczów, szlak Morcinkowski

0
1099
- reklama -

Gmina Skoczów jest malowniczym zakątkiem powiatu cieszyńskiego, wkomponowanym w krajobraz Beskidu Śląskiego. Uroku temu miejscu dodaje położenie nad Wisłą, u podnóża wzgórza Kaplicówka, w zielonej okolicy. Zaletą tego terenu są doskonałe warunki do aktywnego wypoczynku – pieszych wędrówek czy jazdy na rowerze. Latem znakomite warunki znajdą tutaj amatorzy wędkowania. Ale będąc w gminie Skoczów, warto również zobaczyć samo serce miasta – skoczowski rynek – ma niepowtarzalny klimat, który podkreślają secesyjne kamieniczki. Atrakcją rynku jest także znajdująca się na środku placu fontanna z barokową figurą Neptuna zwanego też Jonaszem albo Trytonem. Jest to dzieło skoczowskiego mieszczanina, rzeźbiarza Wacława Donaya.

Skocz do Skoczowa

Właśnie od przestrzeni miejskiej Skoczowa – zwłaszcza w tym roku – warto rozpocząć piesze wędrówki. Co ciekawe, w sierpniu przypadną 130. urodziny Gustawa Morcinka – pisarza mieszkającego niegdyś w Skoczowie – to doskonała okazja do przemierzenia „Szlaku Morcinkowskiego”.

Co można zobaczyć idąc śladami Gustawa Morcinka? Szlak rozpoczyna się blisko skoczowskiego Rynku przy ul. Fabrycznej 5, gdzie mieści się muzeum. W pomieszczeniach pięknej, XVIII-wiecznej kamienicy prezentowane są pamiątki związane z życiem i twórczością autora „Łyska z pokładu Idy”. Ponadto są tu ekspozycje poświęcone dziejom Skoczowa i Śląska Cieszyńskiego.
Drugim punktem na szlaku jest Słoneczna Willa Gustawa Morcinka przy ul. Leśnej 2. Jego ukochany dom – od początku otwarty dla przyjaciół, znajomych, dziennikarzy i uczniów. Plan budowy własnego wymarzonego domu pozwoliła zrealizować Morcinkowi nagroda literacka za „Wyrąbany chodnik” oraz inne honoraria autorskie. W 1964 r. w jego domu otwarto Muzeum Biograficzne. Placówka cieszyła się dużą frekwencją, odwiedzana głównie przez wycieczki szkolne z całego kraju. Została zamknięta
w 1974 r., a jej pamiątki obecnie znajdują się w muzeum przy ul. Fabrycznej 5.
Kolejnym przystankiem na szlaku jest dom przy obecnej ul. Krzywej 16, w którym Morcinek mieszkał w latach 1919-1925. W pierwszych latach po jego przybyciu do Skoczowa. Wynajął wówczas pokój w domku za fabryką sukna Inochowskiego, u zarządcy folwarku, rolnika na emeryturze Jana Klepka.
Morcinek w latach 1930-1934, dzięki poprawie sytuacji materialnej i rozpoczęciu kariery literackiej, zamieszkał w nowej, okazałej kamienicy przy dzisiejszej ul. Mickiewicza – to czwarty punkt na szlaku.
Piąty punkt to ulica Gustawa Morcinka, znajdująca się na największym osiedlu spółdzielczym w Skoczowie – na Górnym Borze. Nazwa pojawiła się na planach budowlanych w 1978 r. Jako pierwszych meldowano przy ul. G. Morcinka w maju i czerwcu 1981 r. mieszkańców bloku nr 9. Przy tej ulicy znajduje się większość bloków, szkoła, przedszkole, banki i placówki handlowe.
Szóstym obiektem na szlaku morcinkowskim jest Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka przy ul. Mickiewicza 11, w której od 1922 r. pełnił obowiązki nauczyciela w Szkole Wydziałowej jako wykładowca języka polskiego i historii, a od 1923 r. dodatkowo
w Szkole Dokształcającej Przemysłowej. Prowadził bibliotekę szkolną, propagował czytelnictwo, pisał i wystawiał wraz uczniami Jasełka, współorganizował festyny szkolne. Był działaczem miejscowego Koła Macierzy Szkolnej. Szkoła była kopalnią tematów do felietonów pedagogicznych, opowiadań i powieści, jednak szybki rozwój kariery literackiej utrudniał pełnienie obowiązków nauczycielskich. W 1938 r. Gustaw Morcinek zrezygnował z pracy w szkole i na zaproszenie Józefa Kreta rozpoczął wykłady na Uniwersytecie Ludowym w Nierodzimiu. Po wojnie nie wrócił do szkolnictwa, ale miał stały kontakt z dziećmi i młodzieżą, także ze skoczowskiej szkoły. W pierwszą rocznicę śmierci pisarza Szkoła Podstawowa nr 1 w Skoczowie otrzymała imię Gustawa Morcinka. Na ścianie frontowej gmachu wmurowano tablicę pamiątkową z płaskorzeźbą przedstawiającą popiersie patrona, a w westybulu stanęło popiersie Gustawa Morcinka, dzieło Artura Cienciały
z Wisły.
Siódmym punktem na szlaku jest dom, w którym Morcinek mieszkał w latach 1927-1929. Wówczas wynajmował mieszkanie w nowo zbudowanym domu Doenemarków przy ul. Szpitalnej. W sąsiedztwie znajdowały się domy zaprzyjaźnionych rodzin dra Pawła Raszki i adwokata Karola Kiszy.
W czasie krótkiego małżeństwa z Zuzanną Lazarówną, nauczycielką Szkoły Ludowej w Skoczowie, Gustaw Morcinek wynajmował mieszkanie na pierwszym piętrze willi adwokata Karola Kiszy, przy ul. Cieszyńskiej. Jest to ósmy punkt na szlaku.
Ostatnim punktem na szlaku jest pomnik Gustawa Morcinka przy zbiegu ul. Mickiewicza i Cieszyńskiej. Pomnik został odsłonięty w 1987 r. Od tego czasu Morcinek, siedząc w fotelu, z tego uroczego zakątka miasta, spokojnie spogląda na Skoczów.

- reklama -