Wśród skoczowskiej natury

0
1392
- reklama -

Będąc w Skoczowie warto zajrzeć do zielonej oazy miasta – do parku leśnego na Górnym Borze rozciągającego się na obszarze ponad 6 ha – i zachwycić się lokalną roślinnością. To miejsce, w którym najważniejsza jest przyroda. Ścieżki, po których można spacerować, stworzone zostały z naturalnych materiałów. Park jest też domem dla wielu gatunków zwierząt. Znajdują się w nim m.in. budki lęgowe dla ptaków, budki dla nietoperzy czy maleńkie domki przeznaczone dla owadów (głównie dla pszczół samotnic). By pobyć w otoczeniu natury warto przysiąść chwilę na jednej z ławek lub dowiedzieć się więcej o lokalnej faunie i florze z tablic edukacyjnych rozmieszczonych w parku. Obok nich
znajdują się też takie atrakcje jak: stacja wiatrowa, zegar słoneczny i ścieżka sensoryczna.

Położenie Skoczowa i uwarunkowania środowiskowe powodują, ze obszar ten jest ciekawy przyrodniczo. Można tu spotkać dużo interesujących i rzadkich zwierząt oraz roślin. To wszystko spowodowało, iż wielu ludzi chce chronić ten „kawałek natury”. W 1996 r. utworzony został rezerwat „Skarpa Wiślicka”. Powstał on w celu ochrony buczyny karpackiej oraz łęgu jesionowego i runa leśnego, w którym występują rzadkie i chronione rośliny.
W rezerwacie występują także chronione kręgowce: 39 gatunków ptaków, 5 płazów, 3 gadów i 5 ssaków. „Skarpa Wiślicka” szczególnie wyróżnia się wczesną wiosną, kiedy całe jej zbocza porośnięte są czosnkiem niedźwiedzim, a wokół unosi się jego aromat. Na łąkach w okolicach Skoczowa można spotkać 18 gatunków motyli. Gmina Skoczów zaznaczona jest na mapie ornitologów kolorem czarnym, czyli jest obszarem o największym zagęszczeniu gatunkowym, na którym obserwowano ponad 200 gatunków ptaków (w Polsce jest ich ok. 360).

Raj dla wędkarzy

Skoczów zaliczany jest także do miejscowości Żabiego Kraju. Tradycje hodowli ryb ze szczególnym uwzględnieniem karpia są tutaj bardzo silne. Co roku na skoczowskim rynku odbywają się Dni Rybactwa, a ryby są jednym ze specjałów lokalnych restauracji. Duża liczba stawów, liczne bagna i podmokłe łąki okazały się także dobrym środowiskiem życiowym dla wielu gatunków ptaków i płazów.

- reklama -