Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie – dostępność

0
392
- reklama -

Niepełnosprawność nie jest równoznaczna z wykluczeniem człowieka z rynku pracy. Samodzielne poszukiwania pracodawcy chcącego zatrudnić osobę z niepełnosprawnością nie zawsze zdają egzamin. Osoby z niepełnosprawnościami szukając potencjalnego pracodawcy odwiedzają również Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie.

 
Tak jak wizyty w innych Urzędach, tak i wizyta w Urzędzie Pracy wiąże się ze stresem, a co za tym idzie – niezwykle ważna jest empatia pracowników, którzy obsługują niepełnosprawnych petentów. Takowych w Cieszyńskim PUP nie brakuje, a jednym z nich jest Dawid Świniarski – pośrednik pracy. 
Przystosowanie cieszyńskiego PUP dla osób z niepełnosprawnościami opisują Dorota Bizoń, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Cieszynie oraz Magdalena Zdejszy, kierownik Działu Usług Rynku Pracy. W Powiatowym Urzędzie Pracy podejmowane są stopniowe, ale ciągłe działania w celu zwiększenia dostępności dla naszych klientów, w tym osób ze szczególnymi potrzebami. Dotyczy to rejestracji, jak i innych działań realizowanych na lokalnym rynku pracy. Przede wszystkim szkolimy kadrę urzędu do właściwego podejścia do osób zgłaszających się do urzędu. Pracownicy są gotowi udzielić wsparcia stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się osoba zgłaszająca się do urzędu, niezależnie od rodzaju barier z jakimi ma do czynienia, czy to poczucie straty po utracie pracy, czy bariery w komunikowaniu się, czy trudności w poruszaniu się albo braku wiedzy, co można zrobić, by poprawić swoją sytuację zawodową.
Nasza lokalizacja w mieście jest w budynku, do którego prowadzi główne wejście od strony  Placu Wolności 6. Jest dodatkowe wejście z tyłu budynku wraz z domofonem dla osób szczególnie z niepełnosprawnością ruchową. Miejsce obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców (jeśli mają taką potrzebę) znajduje się na parterze budynku na  stanowiska 3 i 4 (pierwsze drzwi po lewej stronie), zaraz za drzwiami przeciwpożarowymi. Tam można uzyskać niezbędną pomoc dotyczącą rehabilitacji zawodowej.
Dysponujemy nowym i nowoczesnym rozwiązaniem w postaci systemu kolejkowego i automatu biletowego („Biletomat”), który umożliwia rezerwację terminu przez Internet, w celu uniknięcia niepotrzebnych kolejek oraz w celu wizyty u doradcy klienta, a także umówienia się do rejestracji na konkretną godzinę. Każdy klient, w tym osoby z niepełnosprawnością, pobierają bilet z numerem określającym kolejkę do obsługi. W celu ułatwienia kontaktu automat biletowy posiada specjalny przycisk z tabliczką informacyjną w języku brajla (z napisem „pobierz bilet”). Po pobraniu biletu osoba na przykład  niewidoma usłyszy wiadomość głosową o treści: „Obsługa stanowisko 3 i 4” oraz numer swojego biletu. Dla osób z niepełnosprawnościami przewidziana jest również możliwość pobrania biletu naciskając dotykowy ekran na wyświetlaczu automatu „Obsługa osób niepełnosprawnych”. Każda osoba z niepełnosprawnością zainteresowana rejestracją lub spotkaniem z doradcą klienta może również ustalić termin i godzinę spotkania przez Internet na stronie https://bezkolejki.pup.cieszyn.pl/#/.
Można także poprzez portal www.praca.gov.pl bez wychodzenia z domu, 7 dni w tygodniu, dokonać rejestracji w urzędzie, złożyć wniosek czy wystosować zapytanie oraz złożyć ofertę pracy. Ponadto Infolinia Urzędu Pracy pod nr 19524 Zielona Linia umożliwia każdej osobie zainteresowanej informacjami z zakresu działania urzędu uzyskanie ich m.in. w języku migowym (wystarczy zarezerwować tłumacza j. migowego).
Wychodząc naprzeciw zgłaszanym i identyfikowanych potrzebom osób, korzystających z usług urzędu pracy w Cieszynie zakupiliśmy lupę elektroniczną wspomagającą obsługę osób niedowidzących. Lupa posiada cyfrowy zoom oraz możliwość kontrastowania tekstu. Na miejscach obsługi klienta znajdują się ramki, ułatwiające złożenie podpisu. 
Z kolei obsługa osób z zaburzoną sprawnością słuchową odbywa się przy pomocy przenośnej pętli indukcyjnej, znajdującej się na stanowiskach 3 i 4. W razie potrzeby, urządzenie w łatwy sposób może zostać przeniesione do biura, w którym odbywa się rejestracja. Potrzebę użycia pętli trzeba tylko zgłosić 5 minut przed rejestracją na stanowiskach 3 lub 4. 
Ponadto w planach jest również montaż listew prowadzących dla osób niewidzących i niedowidzących. Listwy zostaną zamontowane od wejścia do budynku i będą prowadzić przez automat biletowy do stanowiska bezpośredniej obsługi.
W ramach rehabilitacji zawodowej będzie od najbliższego miesiąca również możliwość składania wniosków w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji zawodowej (PFRON). System Obsługi Wsparcia (SOW) to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:
    • uzyskanie informacji,
    • wypełnienie wniosku,
    • podpisanie i złożenie wniosku,
    • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
    • zapoznanie się ze wzorem umowy,
    • rozliczenie dofinansowania.
Dostęp do Systemu jest nieodpłatny. Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego. W zakresie korzystania z tego systemu pracownicy urzędu będą się szkolić, a jeśli osoba bezrobotna lub poszukująca pracy nie będzie mogła skorzystać z systemu, to pracownicy urzędu udzielą odpowiedniej pomocy.
Przed nami termomodernizacja budynku i dalsza praca nad dostępnością.
 
- reklama -