PRZEBUDOWA SIECI CIEPLNYCH W CIESZYNIE wraz z budową przyłączy i węzłów ciepłowniczych celem likwidacji węzłów grupowych

0
1241
fot. arch. Energetyka Cieszyńska
- reklama -

Energetyka Cieszyńska informuje, że rozpoczęła na terenie Cieszyna prace inwestycyjne związane z modernizacją sieci ciepłowniczych,  współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa  śląskiego, poddziałanie 1.7.2 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu w województwie śląskim.

Projekt realizowany będzie w latach 2018-2020 na osiedlach mieszkaniowych: Liburnia, Piastowskie, Podgórze oraz m.in. przy ulicach: Mała Łąka, Chrobrego, Dojazdowa, Graniczna. Łączna długość planowanej do przebudowy sieci wynosi  9,088 km, natomiast łączna ilość planowanych do budowy indywidualnych węzłów cieplnych wynosi 15 szt. Całkowity koszt  projektu wynosi 23.487.016,93 PLN, z czego dofinansowanie 8.396.296,13 PLN

W bieżącym roku prowadzone będą prace budowlane dla następujących zadań:

– Przebudowa sieci cieplnej odgałęzienia magistrali Północ do budynków przy ul. Granicznej – realizacja w miesiącach maj – sierpień 2018r. Zadanie polega na wymianie od ul. Frysztackiej starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma W&T sp. z o.o. sp.k. z Bielska-Białej.

- reklama -

– Przebudowa odgałęzienie sieci cieplnej magistrali Północ Zachód w rejonie ul. Mała Łąka – realizacja w miesiącach czerwiec – listopad 2018r. Zadanie polega na wymianie starej sieci kanałowej na nową podziemną sieć preizolowaną. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.

– Przebudowa sieci cieplnej magistrali Wschód na odcinku od ul. Dolnej do budynków przy ul. Skrajnej – realizacja czerwiec – listopad 2018r. Zadanie polega na budowie nowej podziemnej sieci preizolowanej, częściowo po nowej trasie wraz z przyłączami do 9 budynków, co umożliwi wyłączenie z eksploatacji starej sieci kanałowej oraz likwidację sieci osiedlowej centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma PPUH LEBEX z Bielska-Białej.

– Budowa indywidualnych węzłów cieplnych w budynkach os. Piastowskie – realizacja na obiektach sierpień – listopad 2018r. Zakończenie prac w zakresie umożliwiającym dostawę ciepła – wrzesień br. Zadanie polega na budowie w 9 budynkach indywidualnych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych centralnego ogrzewania i ciepłej wody, co pozwoli na wyłączenie z eksploatacji grupowej stacji wymienników ciepła przy ul. Dolnej. Wykonawcą prac dla tego zadania jest firma METROLOG sp. z o.o. z Czarnkowa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności systemu ciepłowniczego poprzez ograniczenie strat na przesyle energii wraz z ograniczeniem emitowanych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza oraz zmniejszeniem zużycia nieodnawialnej energii pierwotnej.