Studiuj w CIESZYNIE nowe specjalności dostosowane do rynku pracy

0
994
fot. arch. UŚ
- reklama -

Uniwersytet  Śląski w Katowicach
www.weinoe.us.edu.pl  
ul. Bielska 62, Cieszyn, tel. 33/8546103

 

Studia: licencjackie, magisterskie, podyplomowe

Na kierunkach:

- reklama -

Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną,

Pedagogika
specjalności:
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z asystentem rodziny
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna
– zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
– resocjalizacja z edukacją międzykulturową w wersji językowej polskiej i angielskiej
– wychowanie przedszkolne z wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka
– pedagogika społeczna z geragogiką

Oligofrenopedagogika z arteterapią,

Pedagogika osÓb niepełnosprawnych z arteterapią,

studia podyplomowe:
– arteterapia
– edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
– pedagogika specjalna w zakresie oligofrenopedagogiki
– wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego
– resocjalizacja i socjoterapia

Etnologia i antropologia kulturowa
specjalności:
– dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym
– antropologia stosowana i studia kulturowe
– ekologia kulturowa
– antropologia w produkcji rozrywki elektronicznej

Kampus Cieszyn:
akademiki 
stołówka
kompleks rekreacyjno-sportowy z basenem
hotel