„Tulimy Mamy” – happening i debata o problemach okołoporodowych

0
1177
fot. pexels.com
- reklama -
„Problemy okołoporodowe mieszkanek powiatu cieszyńskiego w pandemii COVID-19 i po pandemii – konkretne rozwiązania” – to tytuł debaty która odbędzie się 19 sierpnia o 16:00 w COK „Dom Narodowy. Wydarzenie rozpocznie się happeningiem o godz.15:00 na płycie cieszyńskiego rynku.

Spotkanie odbędzie się z udziałem lokalnych i ponadlokalnych decydentów, a także mieszkanek regionu i pacjentek.

Pragniemy wysłuchać wszystkie głosy i zgłosić postulaty, m.in. o poszerzenie oferty refundowanych gabinetów ginekologicznych, fizjoterapii uroginekologicznej, położniczych, terapeutycznych w regionie i utworzenie pogotowia laktacyjnego, jak również przygotowanie regionalnej szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej, np. z zakresu praw pacjentki, profitów zdrowotnych wynikających z długiego karmienia piersią oraz profilaktyki fizjoterapii uroginekologicznej. Podczas debaty bazując na danych Fundacji Rodzić po Ludzku, pragniemy zaproponować wprowadzenie koniecznych zmian na oddziale ginekologiczno-położniczym cieszyńskiego szpitala powiatowego. Debatę ma zamknąć podpisanie przez decydentów „Paktu dla opieki okołoporodowej w powiecie cieszyńskim”– podkreśla współorganizatorka wydarzenia Małgorzata Bryl Sikorska.

Mówimy „nie” narracji “najważniejsze, że dziecko zdrowe”, dlatego w polu naszego zainteresowania stawiamy matkę i chcemy, by z doświadczenia porodowego wychodziła bez traum i ran psychofizycznych. Interesuje nas kompleksowa, gwarantowana i bezpłatna opieka zdrowotna sprawowana nad kobietami – mówią założycielki ruchu społecznego.

Tulimy mamy – nieformalny ruch społeczny

- reklama -

Grupa, powstała w maju 2021 roku, jest nieformalnym kręgiem wsparcia dla kobiet w ciąży, w okresie porodu i, co ważne, także po porodzie. Ruch “Tulimy Mamy” to też inicjatywa oddolna, która stawia sobie za cel lokalną i ponadlokalną reformę opieki okołoporodowej w Polsce.

Przede wszystkim większość z nas jest matkami. Jesteśmy też doulami, położnymi, fizjoterapeutkami i lekarkami. Część z nas nie ma wykształcenia medycznego i pracuje w zupełnie innych zawodach, aktualnie przebywa na urlopie macierzyńskim lub emeryturze. Pochodzimy z różnych kręgów społecznych, mamy różne poglądy, pochodzimy z różnych stron Polski – podsumowuje Pani Małgorzata.

Pomysłodawczynie i założycielki „Tulimy Mamy” pochodzą ze Śląska Cieszyńskiego. Małgorzata Bryl-Sikorska zamieszkała w Cieszynie – mama, dziennikarka samorządowa, działaczka społeczna oraz Olga Vitoš zamieszkała w Karwinie – mama, doula, strażniczka w ramach projektu Fundacji Rodzić po Ludzku, inicjatorka akcji #MaluchyNaBrzuchy.

 Reform nie przeprowadzimy bez wsparcia parlamentarzystów. Aktualnie widzimy, że w temacie opieki okołoporodowej ich działania dublują się, podejmowane są chaotycznie, wybiórczo, bez szerszej strategii. Opieka okołoporodowa wymaga systemowej zmiany, a jako ruch kobiet chcemy uczestniczyć w tych pracach. Zależy nam na zachowaniu autonomii i ponadpolitycznej współpracy, a także zbudowaniu takiego przekazu, który nie będzie dzielił Polek i Polaków – podkreślają działaczki.

Program wydarzeń:

godz. 15:00 – początek happeningu „Tulimy Mamy” na płycie cieszyńskiego rynku

godz. 15:30 – zakończenie happeningu

godz. 16:00 – rozpoczęcie debaty „Problemy okołoporodowe mieszkanek powiatu cieszyńskiego w pandemii COVID-19 i po pandemii – konkretne rozwiązania” i rozmowa z zaproszonymi uczestnikami w COK „Dom Narodowy”

Zaproszeni uczestnicy debaty:

Gabriela Staszkiewicz – burmistrz Cieszyna
Janina Żagan – wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego
Ilona Nawara-Malik – zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
Czesław Płygawko – dyrektor Szpitala Śląskiego w Cieszynie
dr n. med. Tomasz Rutkowski – ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Śląskiego w Cieszynie

Eksperci debaty i tytuły ich wystąpień:

Natalia Woźniak-Lekacz – fizjoterapeutka uroginekologiczna: „Profity profilaktyki fizjoterapii uroginekologicznej”
MUDr. Michal Mrózek – ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Szpitala w Hawierzowie: „Laktační poradna v NsP Havířov a podpora kojení v našem regionu” („Poradnia laktacyjna Szpitala w Hawierzowie oraz wsparcie laktacyjne w naszym regionie”)
Katarzyna Pytlarz-Szpaczek – położna, doula, doradczyni noszenia w chustach, instruktorka szkoły rodzenia: „Wsparcie w karmieniu piersią i współpraca interdyscyplinarna w opiece nad kobietą w okresie okołoporodowym”

godz. 17:00 – pytania publiczności i/lub internautów oraz odpowiedzi gości debaty

godz. 18:00 – uroczyste podpisanie „Paktu dla opieki okołoporodowej w powiecie cieszyńskim” i zakończenie debaty

Organizatorzy:
Nieformalny ruch społeczny „Tulimy Mamy”
Miasto Cieszyn

Kontakt:
+48 506 129 976
tulimymamy@gmail.com