Montessori w Cieszynie

0
1371
Dzięki staraniom i wielkiej determinacji Moniki Serafin i Anny Hoffmann-Bali powstało przedszkole w historycznym miejscu Cieszyna, gdzie kiedyś mieściła się “cieszyńska arkadia” założona przez ks. Leopolda Szersznika. fot: FJD
- reklama -

Cieszyn wzbogacił się o nową placówkę przedszkolną, która mieści się przy ulicy Czarny Chodnik 21. Jest to placówka, która będzie realizowała ideę wychowania i edukacji Marii Montessori uzupełnioną uwarunkowaniami współczesnego świata.

Dzięki staraniom i wielkiej determinacji Moniki Serafin i Anny Hoffmann-Bali powstało przedszkole w historycznym miejscu Cieszyna, gdzie kiedyś mieściła się “cieszyńska arkadia” założona przez ks. Leopolda Szersznika. Ten punkt przedszkolny jest kontynuacją już wcześniej powstałego w roku 2019 Punktum Montessori w pomieszczeniach zabytkowego zamku na Wzgórzu Zamkowym w Cieszynie, który okazał się niewystarczający na potrzeby naszego miasta.

Tego typu przedszkola stawiają sobie za cel pomoc dzieciom w osiąganiu szeroko rozumianej samodzielności i radzeniu sobie w życiu, a idea edukacji zapoczątkowanej i stosowanej przez Marię Montessori to właśnie bardzo ułatwia. Podstawą jest między innymi wiara w naturalną chęć uczenia się każdego dziecka oraz w potencjał jakie każde z nich w sobie posiada. Dzieci wychowywane w takim środowisku same narzucają sobie tempo poznawania świata oraz zauważą swoje słabości a także potrafią dostrzec swoją wartość i niepowtarzalność. Będą także potrafiły widzieć i szanować inne cechy u otaczających ich ludzi.

Fundacja, która jest inicjatorem tego przedsięwzięcia działa jako przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Te nowe grupy przedszkolne będą miały autorską kuchnię w której powstały nowe miejsca pracy w ramach projektu “OWES obszaru bielskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

- reklama -