Transformacja cyfrowa – po co to komu?

0
994
pixabay.com
- reklama -

Tytuł dość przewrotny, ale mam nadzieję, że w kilku żołnierskich słowach wyjaśnimy czym jest Przemysł 4.0, mapa drogowa, gotowość cyfrowa i wreszcie transformacja cyfrowa. A co najważniejsze czy jest to potrzebne i po co.

Zacznijmy od pojęć. Przemysł 4.0 – to ekosystem wykorzystujący nowoczesne technologie w celu poprawy efektywności procesów produkcyjnych, łańcucha dostaw, łańcucha wartości oraz pozostałych elementów koniecznych do działania przedsiębiorstwa. A tak po ludzku Przemysł 4.0 to nie jest robot, automat to ludzie i dane. Ich analiza, wyciąganie wniosków, komunikacja między pracownikami. A cel? To osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, poprawa procesów, skrócenie czasu, optymalizacja produkcji a na końcu lepszy wynik budżetowy.

Gotowość cyfrowa – stan obecny przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii w pracy. Badanie gotowości cyfrowej dobrze jest, aby było wykonane przez ekspertów i zgodnie z metodologią. Firma Soniq Analytics oferuje tego typu badanie (określnie stanu bieżącego) za pomocą metodologii ADMA przeprowadzane przez certyfikowanego audytora, eksperta.

Mapa Drogowa – na podstawie badania gotowości cyfrowej powstaje raport (Plan Transformacji), który jest podstawą do sporządzenia Mapy Drogowej. W Mapie Drogowej opisany jest zakres koniecznych zmian w obszarach w jakich ekspert po dyskusji w firmie widzi potrzebę zmian. Wybór obszarów do zmiany nie jest przypadkowy, jest wypadkową analizy wyników badania gotowości cyfrowej, wiedzy eksperckiej oraz potrzeb klienta. Mapa Drogowa zawiera także opis narzędzi/systemów koniecznych do przeprowadzenia zmiany. Soniq Analytics oferuje stworzenie Mapy Drogowej. W ramach tych działań otrzymujecie Państwo dokument, który jest niezbędny np. w oferowanym obecnie przez PARP konkursie grantowym.

- reklama -

I na koniec tytułowa Transformacja Cyfrowa – to badanie gotowości cyfrowej, mapa drogowa, wdrożenie zmian w firmie. To ciągłość zmian w przedsiębiorstwie chcącym się cyfryzować. Transformacja Cyfrowa nie powinna nigdy się skończyć, powinna być procesem ciągłym. Dlaczego? Zawsze jest coś do poprawy. Każdy z obszarów firmy jest miejscem, gdzie można coś poprawić. Czasem efekty tych zmian widoczne są od razu inne dopiero po jakimś czasie.

Po co Transformacja Cyfrowa?

Celem każdego przedsiębiorstwa jest osiągnięcie jak największego zysku, zwiększenie obrotów posiadanie przewagi nad konkurencją. Można osiągnąć to poprzez walkę cenową, ale to na dłuższą metę może skończyć się niepowodzeniem. Transformacja cyfrową, jeden warunek – dobrze zaplanowana, pozwoli na taką zmianę procesów wewnątrz firmy, takie zaplanowanie działań, odpowiednie wykorzystanie narzędzi/systemów, aby osiągnąć właśnie powyższe cele. Ten proces oczywiście musi trawać, ale zyski są niezaprzeczalne. Soniq Analytics pomoże Państwu w ty procesie począwszy od diagnozy (Skan ADMA), poprzez rekomendacje (Plan Transformacji), wybór obszarów cyfryzacji (Mapa Drogowa), analizę rynku i wybór narzędzi/systemów (Plan Implementacji) aż po pomoc we wdrożeniu. Nasz zespół wykwalifikowanych ekspertów przeprowadzi Państwa w sposób zaplanowany przez cały proces Transformacji Cyfrowej na końcu pomagając sprawdzić, jaki kolejny obszar należy scyfryzować.

Zapraszamy do kontaktu!

SoniqAnalytics, ul. Rybnicka 64, Radlin,
Tel. +48 32 729 83 86,  www.soniqanalytics.pl