Zaproszenie dla mieszkańców Zaborza na spotkanie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej

0
1196
- reklama -

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Trwają roboty budowlano-montażowe związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie. Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowej, Kolejowej, Kamiennej i Czereśniowej.
Założeniem prowadzonej inwestycji jest stworzenie mieszkańcom naszej gminy możliwości do podłączenia i korzystania z nowoczesnego systemu kanalizacji zbiorczej.
Z uwagi na panujące warunki pogodowe oraz specyfikę terenu, w rejonach prowadzonych robót wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu. Z góry dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej prowadzona jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Zaproszenie
dla mieszkańców Zaborza na spotkanie w sprawie
budowy kanalizacji sanitarnej

- reklama -

Wójt Gminy Chybie zaprasza mieszkańców Zaborza na spotkanie informacyjne w sprawie trwającej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach projektu unijnego „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”

Spotkanie informacyjne z mieszkańcami Zaborza
odbędzie się w dniu 7 marca 2019 roku, po zebraniu wiejskim,
w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu,
ul. Czereśniowa 16.
Planowana godzina spotkania 18.00

Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje o zakresie prowadzonych robót, planowanych terminach budowy w rejonach poszczególnych ulic oraz o procedurze podłączania posesji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej.
W spotkaniu z mieszkańcami Zaborza będą uczestniczyli m.in. przedstawiciele Gminy Chybie, Inżyniera Nadzoru oraz Wykonawcy robót budowlanych nowej sieci kanalizacji sanitarnej.
W razie pytań prosimy o kontakt z Jednostką Realizująca Projekt z siedzibą przy ul. Bielska 40 w Chybiu, tel. 33 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl

Serdecznie zapraszamy